Інноваційні форми роботи та технології

Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:

 • Гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
 • Самостійно та критично мислити;
 • Уміти бачити та формувати проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального вирішення її, знаходити нові можливості;
 • Усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в реальному житті;
 • Бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
 • Грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення);
 • Бути комунікабельним, використовувати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу;
 • Бути контактним в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору;
 • Уміти працювати у колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати конфліктним ситуаціям та вміти виходити з них;
 • Вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Інноваційні форми роботи та технології, які я використовую для формування в учнів сучасних якостей: 

 • Інтерактивні технології. Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці) де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Викладач під час інтерактивного навчання виступає як організатор процесу навчання, консультант, фасілітатор, який ніколи не “замикає” навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання є зв’язки між студентами, їхня взаємодія і співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання, студенти беруть на себе відповідальність за результати навчання.
 • Інформаційно-комунікаційні технології. Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.
 • Технології диференційного навчання. Технологія передбачає рівневу диференціацію через поділ дітей на змінні за складом групи, кожна з яких опановує програмний матеріал на базовому, визначеному державним стандартом, й варіативному рівнях.
 • Технології розвитку критичного мислення. Мета технології – навчити такого сприйняття навчального матеріалу, в процесі якого інформацію, яку отримує учень,можна розуміти, сприймати, порівняти з особистим досвідом і на її ґрунті формувати своє аналітичне судження.
 • Ігрові технології. Гра додає навчальному спілкуванню комунікативної спрямованості, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею