ЗНО

Корисні поради по підготовці до ЗНО з англійської мови.

Для того щоб гарно здати ЗНО з англійської мови, потрібно добре знати предмет. Але навіть гарні знання не гарантують високого балу. Ви просто можете розгубитися при складанні тесту ЗНО з англійської мови, якщо не будете знати його структуру та основні рекомендації до кожного виду завдання. Можна підвищити свої шанси отримати вищий бал, якщо зібрати якомога більше інформації про іспит. Адже ви чудово знаєте, що навіть визначні спортсмени без належного тренування показують доволі часто низькі результати на основних змаганнях. І навпаки, якщо Ви не володієте феноменальними знаннями, але серйозно підійшли до тесту розібравшись у структурі та вимогах, то зможете показати значно кращі результати при складанні ЗНО з англійської мови.

Складання ЗНО з іноземної мови в Україні дозволено на вибір. Цей предмет стане першим серед усіх різновидів ЗНО, який абітурієнти здаватимуть 7 червня.
Англійська мова – це, напевно, чи не найпопулярніший вид підготовки до перевірки якості знань абітурієнтів, де батьки вдаються до послуг викладачів. Спеціалізовані підготовчі курси з висококваліфікованими лінгвістами стануть у нагоді. Дуже важливо, щоб викладач працював із учнем індивідуально і корегував його мовленнєву культуру.

Водночас не зайвими є і групові заняття, адже достеменно відомо, що ліпшим засобом засвоєння мови є практика її використання. Тести, письмові вправи, бесіди сприяють швидкому засвоєнню премудростей лексики і граматики. Викладач вказує на помилки у вимові і написанні слів, а значить – учень швидко звикає розмовляти і читати правильно.

ЗНО з англійської мови: особливості тесту 2016 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови у 2016 році складається з трьох частин: читання, використання мови, письмо.

У тесті ЗНО з англійської мови будуть використані завдання чотирьох форм: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на заповнення пропусків у тексті та завдання з розгорнутою відповіддю.

Загальна кількість завдань тесту – 43, останнє завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

На виконання всіх завдань тесту ЗНО з англійської мови учасникам буде відведено 120 хвилин.

Завдання на встановлення відповідності – у завданнях учасникам буде запропоновано підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

Тест містить 11 завдань цієї форми (від №1 до №5 та від №11 до №16), виконання яких буде оцінено в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

До тесту включено 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від №6 до №10), що оцінюються в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті – у завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

Тест містить 26 завдань цієї форми (від №17 до №42), що оцінюватимуться в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання з розгорнутою відповіддю – завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Це завдання оцінюється від 0 до 14 тестових балів за спеціальними критеріями.

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)

 • а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
 • а2 – друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
 • а3 – третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

b. Структура тексту та зв’язність

 • b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 тестових бали.
 • b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 тестових бали.

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 тестових бали.

Увага!

 • Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
 • Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
 • Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
 • У відповідності з Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов обсяг письмового висловлювання має складати не менш ніж 100 слів.

Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови – 56 балів.

Зміст тесту ЗНО з англійської мови визначений на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, що містить вимоги щодо практичного володіння читанням, лексичним та граматичним матеріалом, а також письмом.

Радимо учасникам тестування з англійської мови ознайомитися з наступними матеріалами:

 1. Завдання та відповіді на тести ЗНО з англійської мови минулих років:
 2.  http://osvita.ua/test/answers/angl-mova.html
 3. Тести ЗНО онлайн з англійської мови
 4. Програма зовнішнього незалежного тестування 2016
 5. Загальна характеристика тесту з англійської мови 2016

 

References:

 1. http://osvita.ua/test/training/5048/
 2. https://www.youtube.com/watch?v=FyBdA61GmJ0