Мої

досягнення

РЕЦЕНЗІЯ

На дидактично-математичний посібник з англійської мови для учнів перших класів

«Весела математика. Funny English»
(авторів О. В. Блас, О. М. Яківчик, Д. Є. Пилип)

Успішність процесу навчання, ефективність методів та прийомів навчання залежить від засобів навчання. «Весела математика. Funny English» безумовно є засобом навчання, який сприяє розвитку пізнавального інтересу молодших школярів.
Використовуючи матеріал цього посібника, вчитель зможе, залишаючись в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку, самовдосконалення.

Підручник логічно побудований, структурований, унаочнений. Ілюстративний матеріал відповідає віковим особливостям шестирічок і сприяє ефективному засвоєнню нових знань. Підібрані завдання, відповідно до кожної цифри, забезпечують знання учнів про правильність написання цифри, вміння володіти і використовувати на практиці математичну мову,а також правильно вимовляти і складати приклади на англійській мові. Діти мають можливість отримати досвід творчого застосування набутих способів навчально-пізнавальної діяльності.

Даний підручник дає змогу дітям краще осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні.
Вважаємо, що дана робота може бути використана в практиці вчителів початкових класів та вчителів англійської мови.