Педагогічне кредо
Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа. (І. Кант)

Яким має бути вчитель? Харизматичним, розумним і справедливим – скажуть учні. Має любити дітей, бути ерудованим, вимогливим – доповнять батьки. Професіоналом, альтруїстом і гуманістом – порадять колеги. Прагну поєднати всі якості – хочу бути вчителем XXI століття. Вчителем, який працює на майбутнє, який разом з учнями вільно й творчо мислить, висловлює свою думку і готовий прийняти думку іншого. Я підтримую ідею свободи навчання, створюю толерантну атмосферу, формую критичне мислення, розвиваю творчий потенціал дитини, мотивую учнів до індивідуальної роботи, самоосвіти.

Учень XXI повинен:

  • Гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
  • Самостійно та критично мислити;
  • Уміти бачити та формувати проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального вирішення її, знаходити нові можливості;
  • Усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в реальному житті;
  • Бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
  • Грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення);
  • Бути комунікабельним, використовувати іноземну мову як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу;
  • Бути контактним в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору;
  • Уміти працювати у колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати конфліктним ситуаціям та вміти виходити з них;
  • Вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.